top
БУЛиПОС


Ползватели Печат


Възможните приложения на системата БУЛиПОС са във всички области на обществения живот. Следното изброяване няма претенции за изчерпателност:

 • Транспортни системи, управление на флота, системи за управление напр. на:
  • гражданските лични превозни моторни средства (ЛПМС)
  • за превозни средства на безопасността и реда (полиция, пожарна)
  • болнични (санитарни) превозни средства
  • таксиметрова система
  • точно определяне на местоположение на транспортни средства, движещи се върху гуми и релси
  • опасен тежкотоварен транспорт
  • общи транспорноуправляеми системи
 • Строителна логистика (тежкотоварни камиони – управление при големи обекти (проекти), намаляване на задръствания на пътищата и оптимиране на натоварените и не натоварените периоди на движение, управление на багери и кранове)
 • Осигуряване на собствеността върху парцелите и имотите чрез реализиране на документирането на собствеността (кадастър на недвижимите имоти и имотен регистър)
 • Радиоосигурителни измервания от превозни средства и хеликоптери
 • Водно стопанство
 • Опазване на околната среда (екология на водните басеини, координация на изследване на почвите и т.н.)
 • Геоинформационни системи (като кадастър на подземните комуникации, системи за опазване на околната среда, състоянието на улиците и пътищата)
 • Фотограметрия (топографски снимки, 3 дименсионални модели в населените места - градовете)
 • Обезопасяване на бойни средства
 • Измервания в строителството и инженерното дело (напр. изследване на деформации, контролиране на сгради и съоръжения).

Три конкретни примера за приложение в гъсто застроени градски райони, реализирани в Германия са:

А. Компютърноосигурена система за експлоатация (КСЕ) на транспортните предприятия в Берлин (ТПБ)

В. Определяне на местоположението на колите на пожарната в Хамбург

С. Централната транспортна служба на берлинската полиция

 

bottom

Web design & development Chikara Ltd. 2009.