top
БУЛиПОС


Карта на Покритието Печат

 

BULiPOS предоставя допълнителна информация за коригиране на данни при използване на Глобалните спътникови системи за определяне на местоположение като GPS и ГЛОНАС. Посредством разположените над 20 референтни станции на територията на страната и съседните ни държави на запад и север BULiPOS разполага с над 90% реално териториално покритие.

 

 

 

bottom

Web design & development Chikara Ltd. 2009.