top
БУЛиПОС


Сканиране Печат

 

 

Технология: Лазерното сканиране е дистанционен метод  без необходимост от пряк достъп до изследвания обект,  което го прави незаменим при анализиране на трудно достъпни терени, агресивни и опасни среди. Със своята изключително висока точност на отразяване на реалния свят, лазерното сканиране e с единствената възможна технология за създаване на цифрови модели на обекти със сложна геометрична форма.

Области на приложение:

 • Архитектура
 • Минно дело
 • Строителство
 • Археология
 • Машинно инженерство
 • Реверсивен инженеринг
 Конкретни задачи:
 • Възстановяване на изгубени планове на сгради и машини
 • Изчисляване на площи и обеми за сложни обекти
 • Документиране, рехабилитация на паметници на културата
 • Заснемане и анализ на железния път и близкото обкръжение
 • Паспортизация на инженерни обекти
 • Мониторинг на строителни обекти


   Пълната презантацията в PDF формат

 

bottom

Web design & development Chikara Ltd. 2009.